ЗДРАВИ СРЕД ПРИРОДАТА

При обработване на почвата, разсъдливият работник ще разбере, че пред него се разкриват съкровища, за които не е и сънувал. Никой земеделец или градинар не може да успее в работата си, ако не познава и не спазва законите. Трябва да се изучават нуждите на всеки вид растение. Различните видове се нуждаят от различна почва и различно обработване, както и съобразяване със законите, които ги управляват. Това са условията за успех. Вниманието, което е нужно при разсаждането на младите растения, кастренето и поливането, запазването от слана нощем, от слънцето денем и от разни болести, отстраняването на плевели, насекоми, както и подреждането на растенията, са дейности, които не само че предават важни уроци за развитие на ума, но и съдействат чрез самата работа за усъвършенстване на характера. Със създаване на интерес към подробностите, с култивиране на търпение, прилежание и послушание спрямо законите, човек преминава най-важното обучение. Постоянното съприкосновение с тайната на живота и красотата на природата, както и нежността, която се поражда при отглеждане на тези красиви предмети на Божието творение, допринасят за развитие на ума и облагородяване на характера.

,,Дом и семейство“ –  Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот“

Книги за здравето, семейството, взаимоотношенията и вярата –  https://newlife-bg.com/