ЗДРАВИ

“Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.” 3 Йоаново 1:2

Здравето е благословение, което малцина оценяват. Много хора се хранят по всяко време, без да се съобразяват със здравните закони. Тогава съзнанието се замъглява. Как хората да бъдат удостоени с небесно вдъхновение, когато са така безразсъдни в навиците си, така небрежни към светлината, която Бог е дал по отношение на тези неща. Животът е свят дар, който само Той може ни помогне да запазим и да използваме за Негова слава. Но Този, Който е оформил чудната структура на тялото, ще положи специални грижи да го запази здраво, стига хората да не Му пречат.