Здравословна себеоценка

Човек оценява себе си въз основа на три жизненоважни за него фактора.

Елементи  на доброто самочувствие

А) Чувство за принадлежност и обич – чувствам се желан, приеман, обичан, някой се грижи за мен и се радва на моето съществуване.

Б) Чувство за собствена стойност – аз струвам нещо, аз имам качества, които са добри, аз съм ценен, независимо дали успявам или се провалям в някои неща.

В) Чувство за компетентност – като цяло аз мога да се справя със задачите, с професията, ученето, живота и т.н, като междувременно уча нови неща.

Триадата – чувство на принадлежност, чувство за собствена стойност и чувство за компетентност – съставляват доброто самочувствие. Ако липсва единият елемент, не може да се изгради пълноценно самочувствие.

Успех и себеоценка

Представете си следната ситуация: Кристиян и Стефан работят в банка, където и двамата са касиери. Един ден шефът им ги извиква и им казва: “Въвеждаме нова система за разплащане и нова компютърна отчетност. В рамките на две седмици трябва да  ги усвоите и да започнете да работите с тях. В противен случай можете да загубите работата си.”

Кристиян веднага се захваща да разучи новата система, като често ходи при по-опитните си колеги, когато има въпроси или е допуснал грешка. Не се страхува да си признае, че не е разбрал напълно нещо. Постепенно схваща за какво става въпрос и след две седмици работи добре в новите условия.

Стефан е по-интелигентен от него, но много се страхува да не допусне грешки, за да не се изложи. Той започва да проучва новите системи, но с всяка грешка му се струва, че това е над възможностите му. Не пита колегите си, за да не му се присмеят, че не е усвоил нещо. След две седмици се проваля на теста за новите системи и загубва работата си. Пониженото чувство за собствената стойност, което понижава и усещането за компетентност, не му позволява да се развива нормално в работата си.

Йорданка Дейчева, психолог, Клуб Психология и здраве – Плевен,  Психология ЗА ВСЕКИ ДЕН