ЗЕМНАТА ПЧЕЛА
Според учените, тялото на земната пчела е твърде тежко и размахът на крилете твърде малък. На практика земната пчела не може да лети. Но тя не го знае и продължава да лети.
Когато не знаеш своите ограничения, отиваш навън и се изненадваш. Единствените ти ограничения са вътре в теб! Не позволявай обучението да ти слага ограничения.