ЗЛАТОТО НА ХРИСТИЯНСКИЯ ХАРАКТЕР

„За предпочитане е добро име, отколкото голямо богатство; и благоволение е по-добро от сребро и злато.“ (Пр.22:1)

Хората може да се стремят към слава. Може да желаят да имат известно име. При някои притежаването на имоти, земи и много пари – нещо, което ще ги направи велики според мярката на света – е висотата на тяхната амбиция. Копнеят да достигнат точката, откъдето ще погледнат надолу с чувство на превъзходство над по-бедните. Всички тези хора „строят върху пясък” и тяхната къща ще се срине внезапно. Превъзходството в положението не е истинско величие. Нещо, което не увеличава стойността на душата, няма истинска цена самό по себе си. Нещото, което си заслужава да се постигне, е величие на душата в очите на Небето. Истинското естество на вашите дела може и да е неизвестно за вас. Стойността ви като личност може да се измери единствено съобразно стойността на Онзи, Който е дал живота Си, за да спаси всички, които Го приемат.

Всеки човек ще оцени по някакъв начин своята стойност, когато стане съработник на Христос, когато върши Неговите дела, изпълвайки света с Христовата правда и изпълнявайки поръчката на Най-Висшия. Поръчката, дадена на учениците, се дава на всички, които са свързани с Исус. Те трябва да направят всяка необходима жертва заради радостта да видят спасени души, които са погивали без Христос.

Най-високата чест, с която е възможно да бъдат удостоени човешки същества, е те – млади или стари, богати или бедни – да са способни да издигат потиснатите и да утешават съкрушените. Светът е пълен със страдания. Вървете и проповядвайте евангелието на бедните и изцелявайте болните. Това е делото, което трябва да върви заедно с евангелската вест. „На сиромасите се проповядва благовестието“ (Мат.11:5). Съработниците на Христос трябва да изпълват мястото, което заемат в света, с Неговата любов. Христовата любов в сърцето се изявява чрез дела. Ако любовта към Исус е слаба, любовта към онези, за които Той е умрял, също ще изчезне.