Змията без приятели се обърнала към мъдрата кукумявка за съвет:
– Нямам си приятели. Всички странят от мен от страх да не ги ухапя.
-Престани да хапеш – посъветвала я кукумявката.
След известно време змията пак отишла при мъдрата кукумявка.
-Какво стана? -запитала я птицата.
-Престанах да хапя, но сега пък престанаха да се боят от мен, смеят ми се, обиждат ме и ме удрят -отвърнала тъжно змията.

-Аз ти казах да престанеш да хапеш, а не да престанеш да съскаш – уточнила мъдрата кукумявка.
”Животът е приказка”