ЗМИЯТА, КОЯТО НЕ ХАПЕЛА

 

На тържището група зяпачи се били струпали около един търговец, който държал в ръката си отровна змия. Змията се увила около врата на мъжа и заела заплашителна поза. Търговецът обаче изглежда изобщо не се страхувал. Изведнъж някой се провикнал: “Ясно е, че змията вече няма отровен зъб.” Било вярно. Змията не била в състояние да хапе.

Всички хора се страхуват от смъртта и то с право. Смъртта има жило. “Но жилото на смъртта е грехът” (1 Коринтяни 15:56). Основната причина за смъртта е грехът и това разкрива неговата ужасна същност. Ние не можем да премахнем жилото на смъртта. Извършили сме множество грехове. Господ Исус, Божият Син, обаче дойде на земята и нямаше грях. На кръста Той понесе нашите беззакония. За тези, които вярват в Него, те са покрити, и така смъртта изгуби жилото си за вярващите. Сега можем да извикаме: “О, смърт, где ти е победата? О, смърт, где ти е жилото?”

 

Евреи 2:14-15

“И така, понеже децата участваха в плът и кръв, то и Той подобно на тях взе участие в същите неща, за да унищожи чрез смъртта, този, който има власт над смъртта, сиреч дявола и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство.”