ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

Неактивните мускули изгубват митохондриите  си , енергийните резервоари на клетката, които изгарят мазнини.

Неизползваната мускулна тъкан не само че атрофира, но и променя структурата си от бавносъкращаващи се (тонични) мускулни влакна, които могат да изгарят мазнини, в бързосъкращаващи се влакна, консумиращи повече глюкоза.

,,Погрижи се за сърцето си“  –   Издателство ,,Нов живот“

P.S. Вътре в ставите няма кръвоносни съдове и те се хранят по време на движение, посредством изстискване на околоставните капсули.