ЗНАКЪТ ЗА НАПУСКАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ

„Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на святото място (който чете, нека разбира), тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините“ (Мат. 24:15,16).

Не е далеч времето, когато и ние, както ранните последователи, ще бъдем принудени да потърсим убежище в запустели и усамотени места. Също както обсадата на Йерусалим от римските армии беше сигнал за бягство за юдейските християни, така и придобиването на власт от страна на САЩ и издаването на указ, налагащ папската „събота“, ще ни бъде знак за предупреждение. Тогава ще е време да напуснем големите градове, да се приготвим да напуснем и малките градове, като търсим домове в уединени места сред планините.

Не трябва да съсредоточаваме работата си в градовете. Безпорядъкът и хаосът, изпълващи тези градове, обстановката, създадена от синдикатите, също и стачките, ще се окажат пречка на нашето дело. Хората се стремят да се обединят по професионален признак в определени сдружения. Това не е според Божия промисъл, а според промисъла на сила, която не бива в никакъв случай да признаваме. Божието Слово се изпълнява; грешници се обвързват в снопи, готови да бъдат изгорени.

Търговските дружества и светски конфедерации са капан. Пазете се от тях и стойте далеч от тях, братя. Нека да нямаме нищо общо с тях. Заради тези сдружения и конфедерации скоро ще бъде твърде трудно за нашите институции да продължат работата си в градовете. Обучавайте хората ни да излизат от градовете в провинцията, където могат да се сдобият с малко парче земя, да направят дом за себе си и за своите деца. След съвсем кратко време ще настъпи такава борба и объркване в тези градове, че онези, които тогава пожелаят да ги напуснат, няма да са в състояние да го направят.

Не трябва да се установяваме там, където ще е наложително създаването на близки отношения и връзки с онези, които не почитат Бога. Скоро трябва да настъпи криза във връзка със съблюдаването на неделята (…) Неделният празник ще се утвърждава въз основа на фалшиви твърдения, а това означава угнетяване на онези, които са решили твърдо да пазят Господната събота (…)

Ако чрез Божието провидение получим възможност да си осигурим места далеч извън градовете, Господ желае да извършим това. Пред нас стоят бедствени времена.