ЗНАМЕНИЕ ОТ ГОСПОДА

Историята от предната публикация продължава. Бог взима инициативата и за да увери цар Ахаз, че Той ще изпълни Своето обещание, го призовава да му поиска знамени. Нещо, което да докаже, че изпълнението на обещанието е сигурно. Царят реагира по следния начин: „Нe искам, нито ще изпитам Господа.” (Исая 7:12). Царят не е без слабости и пороци, но в този случай, той вярва на Бога. Той го познава и знае, че това, което каже, ще се изпълни на сто процента. Той отказва да поиска знамение.

Това може да бъде пример и за нас, хората, които живеем в последните дни от човешката история. Бог е същият, вчера, днес и завинаги. Той ни е оставил в Своето слово много обещание, за да се чувстваме ние уверени и да вървим без страх по пътя на живота. Понякога облаците окола нас, които сатана струпва пред погледа ни са толкова черни и гъсти, че не можем да видим нито лъч от Божията светлина и благодат. Но точно в такива моменти трябва здраво да се хванем за Неговите скъпоценни обещания и да вървим смело напред. Той ще изпълни на сто процента онова, което е обещал в Словото Си. Нека в битката със злото бъдем като цар Ахаз, който вярва в Бога и няма нужда от знамения, които да докажат че Бог ще изпълни онова, което е казал.

Бог обаче отива една стъпка напред и въпреки отказа на царя, дава знамение: „Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще забременее и ще роди син, и ще го нарече Емануил {Т.е., Бог с нас.}†.” (Исая 7:14). Този стих е много познат. При всеки празник на Рождество ние го четем. Това е пророчество. А когато се занимаваме с пророчества, трябва да спазваме някои принципи. Първо, пророчеството е предназначено за конкретния случай в древността, когато е изказано. Този случай е такъв. Бог обещава, че ще направи чудо и девица ще забремене и ще роди син. Неговото име трябвало да бъде: „Бог с нас”. Раждането на това дете по този чуден начин, било сигурен белег, че Бог наистина е с тях и ще изпълни Своето обещание. Раждането на това дете бележело началото на тяхното освобождение. Според стиховете по-надоло, преди то да се научи да казва: „мамо и татко”, Бог ще започне да запустява земята на тези врагове на Божия народ, които дръзнали да започнат война с него. Точно така и се получило.

Но има и друг принцип, що се отнася до пророчествата. Има някои пророчества, които се наричат двуични. Те се отнасят както за конкретния случай, за времето, когато са били изказани, но също така имат своето приложение в бъдещето. Това пророчество е точно такова. То се отнасяло до конретния случай в древността, но също така има приложение и за бъдещето. Това е едно от стотиците пророчества за идването на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Откъде сме сигурни в това? Матей цитира това пророчество като изпълнено. Той пише своето Евангелие за книжниците и фарисеите и затова много често цитира пророчествата от стария завет. Тук не прави изключение.

Както раждането на това бебе от девица по времето на цар Ахаз било сигурен знак, че Бог ще ги освободи от подтисниците им, така и раждането на това безпомощно бебе, в яслите на Витлеем, било сигурен знак, че изкуплението от греховете е наближило. Ангелът казва на Йосиф: „Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус; защото Той е Който ще спаси народа Си от греховете им.” (Матей 1:21). Благодарение на това, че Исус се родил преди две хиляди години, днес ние имаме уверението, че нашите грехове са простени. Ако ние вярваме в Исус, ние имаме обещанието, че ще наследим вечен живот.

Приятелю, съмняваш ли се понякога в спасението си? И аз съм имал такива моменти. Но Исус се роди на тази земя, живя един богоугоден живот, разкри характера на Бога и накрая умря на кръста, за да ти подари прощение на греховете. Исус казва: „Който има Сина, има вечен живот.” А ти, имаш ли Божият Син в сърцето си? Една мисъл гласи: „Ако Христос се роди сто пъти във Витлеем и нито веднъж в твоето сърце, то напразен е бил животът ти.” Разждането на Исус е сигурен белег за твоето и моето спасение. Дарът на опрощението и вечния живот е безплатен. От нас се иска само да го приемем. Ще го направиш ли?