ЗНАНИЕ ОТ БОГА

“Бдете! Стойте твърдо във вярата! Бъдете мъжествени! Бъдете силни!” 1Кор.16:13

Знанието, което идва от Бога, е хлябът на живота. Именно листата на дървото на живота са предназначени за изцелението на народите. Потокът на духовния живот събужда душата, когато думите Христови се приемат с вяра и се прилагат на практика. Така ние ставаме едно с Христа. Там, където опитът е бил слаб и невзрачен, той става силен. За нас е даден вечния живот, стига само да държим твърдо и до край началото на нашата вяра.