Думата “месия” (mеshiа) означава на еврейски “помазаник”, т.е. помазан от Светия Дух, и в превод на гръцки език се пише “христос”. В древността помазаници са наричали царете, пророците и първосвещениците, тъй като при посвещаването им в длъжност те били помазвани с осветен елей – символ на благодатта на Светия Дух, която те получавали за да извършат успешно възложеното им служение.
С думата “Месия” (като собствено име) пророците винаги наричали Божия Помазаник, Спасителя на света. Месия, Христос и Спасител са имена на Едно и Също Лице – втората Божия ипостас Бог Син, и затова са взаимнозаменяеми.