ЗНАЧЕНИЕТО НА ОБРЪЩАНЕТО

„Затова, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново“ (2 Кор. 5:17).

Старото естество, родено от кръв и желанията на плътта, не може да наследи Божието царство. Старите пътища, унаследените наклонности, предишните навици – трябва да бъдат предадени; защото благодатта не се унаследява. Новорождението се състои в това да имаме нови подбуди, нови вкусове, нови наклонности. Онези, които са родени за нов живот чрез Светия Дух, са станали участници в Божест­веното естество и във всичките си порядки ще дават доказателства за връзката си с Христос. Когато хора, които претендират, че са християни, поддържат всичките естествени дефекти в характера и нрава си, по какво се различава състоянието им от това на светските хора? Те не ценят истината като средство за освещение и очистване. Не са били новородени.

Искреното обръщане променя унаследени и развити наклонности към злото. Божията религия е твърда материя, състояща се от неизброими нишки, втъкани в едно с такт и умение. Само мъдростта, която идва от Него, може да направи този плат завършен. Има твърде много видове платове, които отначало изглеждат добре, но не могат да устоят на проверката. Те отпадат избелели. Багрите не са трайни. През летните горещини избеляват и изчезват. Платът не може да устои при тези сурови условия.

Същото е и с религията на мнозина. След като основата на ха­рактера не е способна да издържи проверката на изпитанията, материалът, от който се състои, не струва. Усилията, положени да се закърпи старото с ново парче, не подобряват състоянието на нещата; понеже старият рехав материал се къса и разделя от новия, оставяйки разпраното място още по-голямо от преди. Закърпването не върши работа. Единственият начин е изцяло да отхвърлим настрана старата одежда и да си набавим такава, която е напълно нова.

Само Христовият план е сигурен. Той заявява: „Погледнете, ето, подновявам всичко“; „Ако някой човек е в Христос, той е ново създание“. Религия с кръпки не представлява нищо в Божиите очи. Той изисква отдаване с цяло сърце.

Исус даде Своя живот за нас. Няма ли да Му отдадем нашите най-добри чувства, най-святи стремежи, нашата най-пълно служене?