ЗНАЧЕНИЕТО НА ХРИСТИЯНСКОТО СЪВЪРШЕНСТВО

“За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.
(Филипяни 4:13)”

Какво изисква Бог? Съвършенство: нищо друго освен съвършенство. Но ако искаме да бъдем съвършени, не трябва да уповаваме на себе си. Всеки ден трябва да учим и разбираме, че на личното “аз” не бива да се доверяваме. Нека здраво и с твърда вяра се уловим за Божиите обещания, нека молим за Святия Дух с пълното съзнание за собствената ни безпомощност. А когато Святият Дух започне да действа нека не отдаваме слава на себе си. Той ще вземе сърцето в благодатните си ръце и ще влее в него всички ярки лъчи от Слънцето на правдата. Така, чрез вяра ще бъдем пазени от Божията сила.

Само когато ежедневно се намираме под управлението на Святия Дух, ще можем да бъдем народ, който пази заповедите. Можем да покажем на света, че послушанието пред Бога и Неговите заповеди ни дава своята награда още в този живот, а в бъдещия ще ни донесе вечното блаженство. Без да взема пред вид нашето изповедание, Господ, Който претегля нашите дела вижда в нас единствено несъвършено педставяне на Христа. Той откри то е заявил, че такова състояние на нещата не може да Го прославя.

Колко много означава да предоставим на Бога опазването на душите си. Това ще рече, че трябва да живеем и ходим с вяра без да уповаваме и отдаваме слава на себе си, напрестанно да гледаме на Исус – Начинателят и Усъвършителят на нашата вяра. Святият Дух ще извърши своето дело в сърце, което е съкрушено, но той не може никога да работи в душа, която в егоизма си счита себе си за най-важна и най-праведна. Такъв човек смята, че неговата мъдрост е достатъчна, за да оправя стъпките му. Той застава едва тогава, когато себелюбието на личното “аз” отпадне.

Святият Дух е готов да работи с всеки, който иска да го приеме и да бъде поучаван от него. Всички, които се хващат здраво за истината и биват осветени чрез нея се съединяват с Христа по такъв начин, че могат да Го представят в слово и дело… Моля се Св. Дух да говори на сърцата на избраните Божии люде, за да може техните думи да бъдат като най-скъпоценно злато, когато раздават хляба на живота на тези, които са в престъпления и грях…

Божието благоволение и воля е благословенията, дарени на човека, да бъдат дадени в съвършената им пълнота. Бог е промислил да бъде преодоляна всяка трудност и снабдена всяка нужда чрез Святия Дух. Така небесният ни Баща е осигурил всичко необходимо за човека, за да усъвършенства той в себе си Христовия характер. Бог иска от нас да размишляваме за Неговата любов, за Неговите обещания, които Той дава така безкористно на всички, които нямат никакви заслуги. Той иска да зависим изцяло от Него, с пълна благодарност и радост в Христа. Бог слуша всеки, който се приближава към Него по посочения от десницата Му път.