ИГРА С ГРЕХА

Един човек люлеел лодката си, за да види колко е необходимо тя да се преобърне. Ден по-късно бил намерен удавен. Лодката се била прекатурила!

Друг взел оръжие, за да установи дали е заредено. Малко игра със спусъка – и вече не бил между живите!

Трети взел една запалка, за да провери дали има достатъчно бензин в нея. Но не могъл вече да каже какво е видял!

Това наричаме опасна игра.

Толкова опасно е да си играем и с греха. Колко ужасни са последиците! Понеже заплатата на греха е смърт. И след смъртта следва Божията присъда – вечно осъждение.

Но “блажен е онзи, чийто престъпление е простено, чийто грях е покрит.” (Псалом 32:1).

Господ прощава на всеки, който с вяра се обърне към Него. Той ще познае, че Исус Христос чрез Своята смърт на Голготския кръст е пострадал и за него.

Играете ли си все още с греха? Не е късно, за да се спасите!

“Не се лъжете, Бог не е за подиграване! Понеже каквото посее човек, това и ще пожъне.” Галатяни 6:7