ИДЕАЛНИЯТ БОЖИ ПЛАН

В идеалния Божи план чудото има малка стойност. Той би предпочел да приемем Неговите планове, отколкото да се намесва инцидентно, за да поправя грешките ни. Преди да излекува болест чрез чудо, Той би предпочел да изоставим нездравословните си навици, причина за много от нашите проблеми. Макар че Бог е способен да ни изцели чрез чудо, важно е да знаем, че Той прави това само при определени случаи и поради причини, които не знаем. Има нещо обаче, което винаги желае да прави и това е да бъде с нас в болката ни, като ни напомня за по-добрия живот, който ни е обещал. Вярващите имат предимството да знаят, че не са сами в своето страдание.

,,Изправени пред страданието” – 120 стр. Издателство ,,Нов живот”