ИДЕТЕ, НАУЧЕТЕ ВСИЧКИТЕ НАРОДИ – ЧАСТ – 6

 

Христос чувства неволята на всеки страдащ. Когато зли духове разкъсват човешкото тяло, Той чувства мъката. Когато треска изгаря живота, Той чувства агонията. И днес е готов и желае да излекува болните точно така, както правеше това, когато бе лично на земята. Христовите служители са Неговите представители, проводниците, чрез които Той работи. Чрез тях желае да упражнява Своята целебна сила.

В начина, по който Спасителят лекуваше, се съдържат много уроци за Неговите ученици. При един случай Той помаза с кал очите на един сляп човек и му заръча: „Иди, умий се в къпалнята Силоам… И тъй той отиде, уми се и дойде прогледнал” (9:7 Йоан 9:7). Изцелението можеше да се извърши само чрез силата на великия Лекар, въпреки това Христос употреби едно просто природно средство. Докато не насърчава много употребата на химически лекарства, в същото време Той одобрява употребата на прости и природни лекарства.

На много от страдащите, излекувани от Него, Христос каза: „Не съгрешавай вече, да не те сполети нещо по-лошо” (5:14 Йоан 5:14). Така Той учеше, че болестта е резултат от нарушаването на Божиите закони – както природни, така и духовни. Голямото страдание в света не би съществувало, ако хората живееха в хармония с плана на Създателя.

Христос бе водачът и учителят на древния Израил и Той ги учеше, че здравето е награда за послушанието спрямо Божиите закони. Великият Лекар, Който лекуваше болните в Палестина, бе същият, Който говореше на народа Си от облачния стълб, казвайки какво трябва да правят и какво Бог ще направи за тях. „Ако прилежно слушаш гласа на Господа, своя Бог – каза Той – и вършиш онова, което Му е угодно, и слушаш заповедите Му, и пазиш всичките Му повеления, то не ще ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните, защото Аз Съм Господ, Който те изцелявам” (Изх.;15:26 Изх. 15:26). Христос даде на Израил определени наставления по отношение на техните навици в живота и ги увери: „Господ ще отстрани от тебе всяка болест” ( 7:15 Второзак. 7:15). Когато те изпълняваха условията, изпълняваше се спрямо тях обещанието. „И нямаше ни един между племената им, който се спъваше по пътя” (105:37 Пс. 105:37).

Тези уроци са и за нас. Известни условия трябва да се съблюдават от всички, ако искат да запазят здравето си. Господ не е доволен, че не зачитаме Неговите закони и не ги познаваме – били те природни или духовни. Ние трябва да работим заедно с Бога, за да се възстанови здравето на тялото и на душата.

Трябва да учим и другите как да пазят и възстановяват здравето си. За лекуване на болните трябва да употребяваме лекарствата, които Бог е доставил чрез природата, но трябва да им посочваме Този, Който единствен може да даде здраве. Наша задача е да представяме с ръцете на вярата болните и страдащите на Христос. Трябва да ги учим да вярват във великия Лекар. Трябва да се държим за Неговите обещания и да Го молим да прояви целебната Си сила. Същината на евангелието е възстановяване. И Спасителят желае ние да напътстваме болните, обезнадеждените и страдащите да се възползват от целебната Му сила.

Всички Христови дела на лекуване бяха пропити от силата на Неговата любов. И само когато участваме в тази любов чрез вяра, и ние можем да бъдем инструменти в Неговото дело. Ако занемаряваме духовната си връзка, потокът на животворната енергия не може да протече през нас и в изобилни струи към другите хора. На някои места сам Спасителят не бе в състояние да извърши велики дела поради човешкото неверие. И днес неверието разделя църквата от нейния Божествен Помощник. Тя слабо се държи за вечните реалности. С липсата си на вяра разочарова и обезславя Бога.