ИДЕТЕ, НАУЧЕТЕ ВСИЧКИТЕ НАРОДИ – ЧАСТ – 9

 

Така може да бъде и днес. Вместо човешки теории и машинации, нека бъде проповядвано Божието слово. Нека християните да премахнат своите различия и да се посветят на Бога за спасението на погубените. Нека с вяра поискат благословението и то ще дойде. Изливането на Духа в дните на апостолите бе „ранният дъжд” и резултатът бе славен, но „късният дъжд” ще бъде много по-изобилен (Йоил; 2:23 Йоил 2:23).

Всички, посвещаващи дух, душа и тяло на Бога, ще получават постоянно нов запас от физическа и умствена сила. Небесните неизчерпаеми източници са на тяхно разположение. Христос им вдъхва от Своя собствен Дух и им дава живот от Своя собствен. Светият Дух полага най-големите Си старания да действа в сърцето и в ума. Благодатта на Бога увеличава и умножава способностите им и всяко съвършенство на Божественото естество им идва на помощ в делото за спасяване на хора. Като работят с Христос, те се усъвършенстват така, че са в състояние да вършат делата на Всемогъщия.

Спасителят копнее да прояви своята благодат и да сложи печата на Своя характер върху целия свят. Той е Негова изкупена собственост и желае да направи хората свободни, чисти и святи. Макар че Сатана работи, за да попречи на изпълнението на тази цел, чрез пролятата за света кръв ще бъдат постигнати победи, които ще прославят Бога и Агнето. Христос няма да бъде задоволен, докато победата не бъде пълна и Той не „види плодовете от труда на душата Си” (53:11 Исая 53:11). Всички земни народи ще чуят евангелието на Неговата благодат. Не всички ще приемат благодатта Му, но „едно потомство ще Му слугува и ще се нарича Господне во веки” . (22:30 Пс. 22:30) „Царството и владичеството и величието на царствата, които са по цялото небе, ще се дадат на людете, които са светиите на Всевишния” и „земята ще се изпълни със знание за Господа, както водите покриват дъното на морето” . „Така ще се убоят от името на Господа, живеещите на запад, и от славата Му, живеещите при изгрева на слънцето” (Даниил 7:27; Исая 11:9, 59:19).

„Колко са прекрасни върху планините нозете на онзи, който проповядва мир, който благовества добро, който проповядва спасение, който казва на Сиона: Твоят Бог царува… Възкликнете, запейте радостно, запустели места… Господ запретна светата Си мишца всред всичките народи и всички земни краища ще видят спасението от нашия Бог” (Исая 52:7-10).