Един немски вестник публикува по повод на една тежка самолетна катастрофа статия сьс заглавието „Избавен от сигурна смърт”. В нея се казвало: „Съдба или случайност? Дък Викоф от Сакраменто (Калифорния) е избягвал на косъм две от най-тежките самолетни катастрофи в историята на Америка. Поради възникнали ангажименти той отменил в последния момент резервацията си за ДС 10, който паднал край Чикаго (273 загинали). Също в последния момент решил да не лети с боинга на ПСА, който се взривил над Сан Диего (144 загинали).”

Онова, което невярващият човек нарича „случайност”, за боящия се от Бога е „пръстът на Всемогъщия”, защото Божието слово казва: „Може ли бедствие да сполети град и да не го е направил Господ?” (Амос 3:6). Също толкова сигурно е, че когато някой бива предпазен или съхранен от някое нещастие, то Бог се е намесил. Но защо постъпва Бог така с отделни хора? Божието слово отново ни отговаря: „За да отвърне човека от намерението му,… Предпазва душата му от гроба, и живота му, за да не падне от меч” (Йов 33:17-18). Може би и на Вас се е разкрил като Всемогъщия, опазвайки живота Ви в опасни моменти, за да Ви води чрез благост Си към покаяние. Но разбирали ли сте какво е искал да Ви каже? Отвърнали ли сте се от своя гибелен път? Той желае да Ви се изяви не само като „Бог, Който върши чудеса” (Псалом 77:14), но като „Бога, нашия Спасител”, Който предаде Своя Син на кръст и смърт поради грешните. Бог не желае смъртта на грешника, а неговото спасение.

 

„Или презираш богатството на Неговата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост те води към покаяние?”  Римляни 2:4