ИЗБЕРИ СВОЯ ПЪТ

В един поляризиран свят разделянето, разграничаването е необходимо и неизбежно. Всъщност не Бог разделя хората на две групи. Самите те правят това в зависимост от начина, по който упражняват правото си на самоопределение. Ние сме господари на своя избор, но не и на последиците, произтичащи от него. Наистина окончателната преценка остава в правомощията на великия Съдия, но тя е обективно базирана върху свободно избрания стил на живот. Една от най-драматичните картини в Евангелието се намира в Лука 17:34-36: “Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен. Две жени ще мелят заедно; едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена. Двама ще бъдат на нива; единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен.” Каква сцена! Най-близки хора, които са имали общи интереси, стремежи и идеали, сега се разделят, и то завинаги. Защо, по каква причина? – Оказват се от двете страни на фронтовата линия. Но как е станало това? – Не изведнъж, а постепенно. Ден след ден, година след година пукнатината се е увеличавала бавно, но сигурно. Някога разликите между представителите на двете групи са били незначителни – например различно отношение към съботното училище или молитвените събрания, “малки” разлики в мненията по въпросите на християнските образци, деловите връзки, културния живот и т.н., – но в края резултатите са станали съвсем противоположни. Оказало се, че граничната линия вече минава между тях.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”