ИЗБИРАЙТЕ ХРИСТА ВСЕКИ ДЕН

  “Изясняването на Твоето слово просвещава, вразумява простите.”
(Псалми 119:130)

Колкото повече се чете Новия Завет толкова повече ще бъдат неговите поучения за вас. Никой не се изморява да чете прекрасните слова, защото те са като скъпоценни камъни за търсещия ум. Колкото по-задълбочено го изследваме, толкова по-прекрасна и богата става светлината, която той ни разкрива. Колкото повече изучаваме словото с простосърдечно доверие, толкова повече ще разбираме и виждаме пътят, по който трябва да достигнем в Божия рай.

Нашият живот е онова, което получаваме от Христос чрез изучаване на Неговото слово. “В Него бе животът” – изначален невзет отникъде. Той бе изворът на живота. Ние получаваме живот от Спасителя, който живот Той взема обратно. Животът, дарен ни от Бога трябва да бъде изживян по най-добрият начин, защото като човешки представители ние сами формираме собствената си съдба. Трябва с мъдрост да избираме хората, с които се свързваме и които най-добре отговарят на нашите духовни и физически потребности, за да сме готови за бъдещата си страна-Небесното царство. При избора си на кръга за общуване не бива да се поставяме под влияния, които по някакъв начин ще навредят на затвърждаването на чистите и правилни принципи, тъй като ни е необходима възможно най-голямата помощ, за да можем да развием характери подобни на Христос.