ИЗБИРАНЕ НА УДОВОЛСТВИЯТА

Ние, хората,  имаме прекрасната възможност да избираме сами удо­волствията  си.  Когато  за  пръв  път разбрах,  че  таханът  е  добър  за  мен заради високото  съдържание на триптофан,  изобщо  не го харесвах.  Но след като го опитах с хляб няколко пъти, започнах да го харесвам, а сега наистина ми доставя удоволствие. За разлика от това имаше време, когато обичах пица, въпреки че това не беше най-здравословният избор за тялото ми. Когато реших да се откажа от нея, открих, че вече не ме привлича. Колко е насърчителен фактът, че можете да избирате какво да харесвате и какво не! Тази идея е приложима както за хранителните предпочитания, така и за решенията ни за начина на живот. Ако достатъчно дълго правите нещо, ще започнете да го харесвате. Колко хора са харесали пушенето, когато за пръв път са всмукнали от цигарата? Не много според мен. Те е трябвало да  си  изградят лошия  навик.  По  същия  начин трябва да си  изградим  и добрите навици. Трябва да придобиете вкус към правилните мисли, здра­вословното поведение и добрите неща в живота. Може да отнеме време да започнете да харесвате по-здравословните неща, но щом го направите, ще бъдете доволни да видите, че всъщност можете сами да избирате собстве­ните си удоволствия.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“