ИЗБОРЪТ Е НАШ

Имаме нужда преобразяващата Божия благодат незабавно да превземе нашите мисловни сили. Може и да си мислим нещо лошо, може и да продължаваме да задържаме ума си върху неприятни неща, но до какво ни води това? То преобразява цялата ни опитност според това, на което гледаме. Но като гледаме на Исус, ставаме променени по Негово подобие. Тези, които избират да затворят очите и ушите си за лошото, ще бъдат променени.

Битката за твоя ум (biblebg.com)