ИЗБОРЪТ ИМА ЗНАЧЕНИЕ

Докато благодатното време не е приключило, човек може да промени решението си, следователно и съдбата си. Продължителността на благодатното време се определя от Бога и затова трябва да се отнасяме с особено внимание към шансовете, които ни се предлагат; те няма да бъдат безкрайни. Благодатното време може да приключи по три възможни начина – чрез идването на Исус Христос, чрез настъпването на смъртта, или чрез непоправимото увреждане на нашата съвест. Всеки от тях прекратява завинаги възможностите за корекция на собственото ни поведение. Но дотогава имаме пълната свобода да изберем как да живеем. С характерната си богата литературна и богословска мисъл апостол Павел изтъква точно тази идея в Колосяни 1:21-23: „И вас, които бяхте някога отстранени и врагове по разположение чрез злите си дела, сега примири чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, за да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни, ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата, открита на вас в благовестието”. Условното наклонение „ако останете основани и твърди” показва, че сме спасени и приети от Бога, докато стоим на Негова страна. Следователно християнският начин на живот изисква ежедневно решение на кого да служим, ежедневно посвещение на Спасителя и на Неговата кауза.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян