ИЗБЯГВАЙТЕ НЕГАТИВНОТО МИСЛЕНЕ

Тъй като не принадлежим на себе си – изкупени сме със скъпа цена, – дълг на всеки,който изповядва, че е християнин, е да държи мислите си в подчинение на разума и да бъде радостен и щастлив. Колкото и горчива да е причината за неговата скръб, той трябва да култивира дух на спокойствие и мир в Бога. Спокойствието, което е в Христа Исуса, Христовият мир – колко скъпоценно, колко изцелително е неговото влияние, колко успокоително е то за потиснатата душа! Колкото и мрачни да са перспективите, нека такъв човек подхранва дух на надежда за добро. Чрез отчаяние нищо не се печели, но много се губи. Нашата радост, спокойствие и мир правят околните щастливи и им даряват здраве. Но те са от голяма полза и за самите нас. Тъгата и разговорите за неприятни неща насърчават неприятните сцени и връщат обратно върху личността неприятните последици. Бог иска да забравим всички тези неща – да не гледаме надолу, но нагоре, нагоре!

,,Ум, характер и личност” – Елън Уайт  Издателство ,,Нов живот”

Можете да купите книгата: https://newlife-bg.com/product-category/faith-spirituality/?product-page=2