ИЗБЯГВАЙТЕ ПРИМАМКИТЕ НА САТАНА

 “Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.”
(1 Петрово 5:8)

Сатана събира своите сили, за да се противопостави на напредващото дело. Той е готов да нанесе укор върху Божията работа, като настрои брат срещу брата и внесе елементи на подозрителност и зломислие. Не измисляйте зло един против друг. Не таете неверие в сърцата си. Не подхранвайте съмнение спрямо братята и сестрите си. Това е един от най-успешните начини, по които сатана отчуждава сърцата на вярващите, чиято истинска работа е да служат на Бога. Молете се продължително и настоятелно за своите души. Говорете и постъпвайте така, сякаш сте в присъствието на Бога.

Отчуждението започна на небето, защото сатана не можеше да има мястото, което толкова силно желаеше. Никога преди това неверието и неприязънта не бяха се пораждали в нечие сърце. Когато започна злото си дело, сатана сам не подозираше докъде ще го доведе то. Но мислите, които таеше след време намериха израз в зли внушения, а те разпространени сред ангелите доведоха до големия бунт, дал началото на всяка горчивина и нещастие, които сполетяха човечеството.

На онези, които са склонни да подозират другите в грехове и неправда и да обвиняват братята си в зло бих искала да кажа: “Прочетете от книгата “Великата борба” главата “Произходът на злото”.” Нека всеки поеме в сърцето си нейните истини. Никога не забравяйте, че именно духът на завистта и зломислието, таени в сърцето на бунтовния ангел, започнаха злото дело, което отприщи потока от беди и злочестини върху нашия свят.

Във всяка църква сатана работи, за да поквари Божието стадо. Той се стреми да подбуди брат да мисли лошо за брат си, като по този начин причинява много скръб и болка. Казано ми е да предупредя всяка душа, която изповядва Христовото име: “Пази езика си от зло и устните си от измама”. Чрез себеиздигащата се гордост сатана работи за гибелта на душата, а плодът на този негов труд може да се види във всяка църква. Мои братя и сестри, бдете зорко и пазете здраво вашия дух. Поставете под стража вашите думи, за да не бъдете подведени от сатана и да повторите неговите постъпки.

Бдително пазете мислите си. В тези последни дни на земната история сатана отчаяно работи, за да прелъстява души. Сложете юзда на езика си. Нека мислите ви бъдат непрекъснато заети със словото на живия Бог. Същият дух, който предизвика бунта на небето, действа днес и в нашите църкви… Живеем в последните дни на времето и сатана прави решителни усилия, за да поквари и изврати умовете.