ИЗВИНЕНИЯ

 

Едно от най-често срещаните за липса на посве­щение е следното: „Нямам кой знае какви способности, с които да бъда полезен.“ Това е смешно. Имаш десетки, а може би и стотици неразкрити, неосъзнати и неизползвани способности, които се намират в зародиш в твоята същност. Много изслед­вания разкриват, че средностатистическият човек притежава от 500 до 700 различни умения и способности.

Например, мозъкът ти може да запомни 100 трилиона факти. Умът ти може да взема 15 000 решения в секунда, които се от­насят до неспиращите процеси, протичащи в организма. Носът ти може да възприеме до 10 000 различни миризми. С докосване можеш да разпознаеш 1/10 000 част от сантиметъра и езикът ти може да усети една част хинин в два милиона части вода. Ти притежаваш невероятни способности. Ти си изключително творение на Бога.

Рик Уорън