ИЗВОР НА ЖИВА ВОДА

“И рече ми: Сбъднаха се. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадния ще дам даром от извора на водата на живота.” Откровение 21:6

Хиляди са черпили вода от този „кладенец на живота”, и въпреки това той не се е изчерпал. Хиляди са поставяли Господа пред себе си, и съзерцавайки Го, са се променяли по Неговия образ. Духът им гори, когато говорят за Неговия характер, когато разказват какво е Христос за тях и какво са те за Него. Още хиляди други могат да се включат в изследване тайните на спасението. Всяко ново изследване ще разкрие нещо още по-интересно, което досега не е било разкрито.