ИЗВОР НА ЖИВА ВОДА

“Ако някой вярва в Мен, както казва Писанието, реки от жива вода ще потекат от утробата му.” Йн.7:38

Най-голямата трудност, с която трябва да се справяме, е личното “аз”. И когато оставяме бремето си в нозете на Христа, нека не забравяме да оставим там и своето себелюбие. Предайте се на Исус, за да бъдете оформени от Него в съдове за почтена употреба. Трябва да оставите в подножието на кръста всички ваши изкушения, пожелания, чувства; тогава душата ще бъде готова да слуша словата на Божественото наставление. Исус ще ви даде да пиете от водата на Божията река. Под разнежващото и покоряващо влияние на Неговия Дух вашата студенина и безразличие ще изчезнат. Христос ще стане във вас извор на водата на вечния живот.