ИЗВОР НА ЖИВОТ

Мнозина страдат от болести на душата – далеч повече, отколкото от болести на тялото и не ще намерят облекчение, докато не дойдат при Христос, извора на живота. Тогава оплакванията от умора, самотност и неудовлетвореност ще престанат. Даващата пълно задоволство радост ще съживи ума и здравето и ще придаде жизнена сила на тялото.

Никога не си сам! Никога не се намираш на място, където да няма кой да се интересува от тебе. Нашият небесен Баща е дал Сина Си да се пожертва за теб. Голготският кръст свидетелства, че Той е дълбоко загрижен за твоето благополучие, защото си изкупен от Божия Син и си обект на много молитви… Ако намериш сърце и глас да се молиш, Той със сигурност ще те чуе и една Ръка ще се протегне да те спаси. Има Бог, Който чува молитви и когато всички други възможности пропаднат, Той е твоята защита, твоя настояща помощ във време на нужда.

,,Обещания за последните дни“  Издателство ,,Нов живот“