Изграждане на самочувствието

Има няколко източника, от които черпим представата си за себе си:

А) Външният свят: бебешки период, детство, юношески години, приятелите, културата, ценностите на обществото.

Основният фактор е семейството – то е огледалото, в което се отразява и изгражда самочувствието на детето чрез отношението на близките (похвали, подигравки, безразличие), израза на лицата им, тона на гласа им, думите и действията към него. Тази представа се нарича „ОГЛЕДАЛНИЯТ АЗ”:

“Образите за себе си и чувствата за себе си идват основно от образите и чувствата, които виждаме отразени в членовете на нашето семейство – това, което виждаме в израженията им, чуваме от тона на гласа и усещаме от действията им.

Тези отражения ни казват не само кои сме, но и какво ще излезе от нас. Тези отражения постепенно стават част от нас и ние се превръщаме в този образ, който виждаме отразен в семейното огледало.” (Д. Сиймъндс. Лечение за наранените чувства. С. 62).

Б) Вътрешният свят: физическите, емоционалните и духовни характеристики, с които се раждаме: чувства, нерви, способности за възприемане, памет, реакции; а също и дефектите, лошите черти, склонността към зло.

Когато човек смята, че може да разчита за развитието си само на собствените си способности и сили (Хуманизъм), ще стигне до момент, когато няма да може да се справи с нещо. Тогава чувството за вина може да парализира личностното развитие.

Докато християнската идея за прошката и новото начало могат да стимулират личността да развива вложения от Бога потенциал без опасението, че провалът в дадена област означава провал на цялата личност.

В) Философията ни за живота: религиозни убеждения, философска ориентация, идеали, ценностна система, морал.

Например вярващият човек има основание за висока самооценка, тъй като за неговото спасение е платена безкрайна цена – животът на самия Бог.

Невярващият човек, който смята, че е продукт на случайност, може да стигне до ниска самооценка и загуба на смисъл.

Йорданка Дейчева, психолог, Клуб Психология и здраве – Плевен,  Психология ЗА ВСЕКИ ДЕН