ИЗДИГНАТИ НАД ДЕПРЕСИЯТА И УНИНИЕТО

Той познава всяка личност по име и се грижи за всеки един така, както ако на земята нямаше друг, за когото е дал Своя възлюбен Син. Тъй като Божията любов е толкова велика и никога не изневерява, болните трябва да бъдат насърчавани да Му се доверяват и да поддържат бодър дух. Притеснението за себе си е склонно да причинява слабост и болест. Ако се издигнат над депресията и унинието, ще се подобрят изгледите им за възстановяване; понеже „Окото на Господа е върху ония. . . които се надяват на Неговата милост” (Псалм 33:18).

Битката за твоя ум (biblebg.com)