ИЗДИГНЕТЕ ЗНАМЕТО ВИСОКО

„Минете, минете през портите, пригответе пътя за людете; изравнете, изравнете друма, съберете камъните му; издигнете знаме за племената.“ (Исая 62:10)

Божието слово не само изявява великите принципи на истината и дълга, които трябва да ръководят живота ни, но и представя за наше насърчение историята на мнозина, които са приложили на практика тези принципи. Освен единствения съвършен Пример, на Свещените страници не е описан по-достоен за подражание герой от пророк Даниил. Още от младостта си изложен на всички изкушения на царския двор, той става човек на непоклатимата почтеност и ревностно посвещение на Бога. Обект е на яростните нападки на Сатана и въпреки това характерът му не се огъва, нито се променя курсът на живота му. Той остава твърд там, където мнозина биха се предали; остава верен там, къдео други биха съгрешили; остава силен там, където други са слаби. Даниил е един величествен ливански кедър. Дано вярата, почтеността и предаността на този пророк да живеят в сърцата на Божите люде днес. Никога както сега тези качества не са били по-нужни в света.

Сред докладите за хората, които са работили и страдали в името на Исус, няма друго име, което така ярко и чисто да грее, както името на Павел – апостола на езичниците. Христовата любов, сияеща в сърцето му, го превръща в човек, забравил и отрекъл се от себе си. Той вижда възкръсналия Господ и образът на Спасителя се запечатва в душата му. С вяра, кураж и твърдост, непоклатими при опасности, той продължава пътя си от земя в земя, за да разпространява познанието за кръста.

Нима изповядващите се за Христови последователи онагледяват принципите на вярата си по този начин? Къде са дълбоките, живи, святи опитности, които Божиите хора са свикнали да разказват? Нима знамето на християнството е свалено? Не, то стои там, където Бог го е поставил. Святи хора през изминалите векове е трябвало да се откажат от всичко заради Христос, да съхраняват Неговия Дух и да подражават на примера Му. Нищо по-малко от това Той не би приел и сега. Когато дойде призив да се откажем от всичко заради Него, кой ще издържи на този тест?