ИЗДИГНЕТЕ ИСУС В ЦЕНТЪРА НА ВСИЧКО

„Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда“ (Откр. 22:16).

Язвите на последните дни са върху нас и нашата работа е да предупредим хората за опасността, в която се намират. Нека тържествените сцени, които пророчеството разкрива, бъдат разкрити пред човеците. Няма време за губене (…) Внедрявайте нови принципи и се обединете около ясно изявената истина. Тя ще бъде като меч, който разделя на две. Но не проявявайте готовност да създавате условия за противоречие. Ще дойдат времена, когато трябва да застанем тихо и да видим Божието спасение. Нека Даниил говори, нека Откровение говори, за да кажат това, което е истина. Но каквато и част от темата да предлагате, издигнете Исус като център на всички надежди – „коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда”.

Не достигаме достатъчно дълбоко в търсенето на истината. Всяка душа, която вярва в тази настояща истина, ще стигне до момент, когато трябва да представи своите основания за тази надежда. Божият народ ще бъде призован да се яви пред царе, принцове и управители и пред велики мъже по земята, и те ще трябва да знаят със сигурност, че това, което говорят, е истина. Трябва да бъдат преобразени мъже и жени. Бог може в един миг да ни научи повече чрез Светият Си Дух, отколкото бихме могли да научим от всички велики мъже, живели по земята. Вселената наблюдава противопоставянето и борбата, която се случва тук, на нашата земя. Бог е осигурил за всеки човек възможност да получи мъдрост за спасението Му на безкрайно скъпа цена. С какво силно желание ангелите търсят онези, които желаят да се възползват от тази възможност! Когато вестта се представя пред Божия народ, той трябва не да се противи, но да я сравнява с Библията, закона и свидетелствата, и ако тя не издържи този тест, значи не е истинска. Бог иска да разширяваме своя кръгозор. Желае да ни подари Своята милост. Можем да се радваме на Неговите благословения всеки ден, защото е отворил за нас цялата небесна съкровищница.