Нека сърцето ви се сломи от копнежа който имате към Бога, към живия Бог! Животът на Христос разкрива какво може човешката природа, ставайки съучастник на божественото естество. Ние също можем да имаме всичко, което Христос получи от Бога. Затова искайте и получавайте! С настойчивата вяра на Яков, с неотслабващото постоянство на Илия изисквайте за себе си всичко, което Бог е обещал!