„Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; ако е жаден – дай му да пие; защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му.“  Римляни 12:20

В книгата си Слухове за друг свят, Филип Янси разказва една история. Тя илюстрира този вид „отмъщение”, за който говори Павел в Римляни 12:20, когато заявява, че като показваш добрина към неприятеля си, с това „ще натрупаш жар на главата му”.

Когато Нелсън Мандела станал президент на Южна Африка, дал нареждане да се дадат под съд тези, които са виновни за жестокостите по време на апартейда. Всеки бял офицер, който би се решил доброволно да се изправи пред обвинителите си и да изповяда своята вина, нямало да бъде наказан.

Един ден довели възрастна жена да се срещне с офицера, който брутално убил единствения й син и любимия й съпруг. Като я попитали какво желае от него, тя казала: „Макар че нямам семейство, има още много любов, която да дам.” Тя помолила той да я посещава редовно, за да му бъде като майка. Тогава казала: „Бих искала да го прегърна, за да знае, че прошката ми е истинска.”

Янси пише, че когато възрастната жена се отправила към мястото на свидетеля, офицерът дотолкова бил съкрушен от срам и разкаяние, че припаднал. Болката, която тази жена предизвикала, не била от грешно отмъщение, а от очистващия огън на дадената от Бога любов, която може да доведе до покаяние и помирение. Това е изкупително „отмъщение”.

Когато отвърнем с любов на врага, тя действа подобно на огън запален, проникващ в студена човешка душа. Тогава врагът ни ще бъде засрамен.

ХРИСТИЯНСКАТА ЛЮБОВ ДАВА И ПРОЩАВА.