ИЗКУПИТЕЛ И ЗАСТЪПНИК

 

Трябва постоянно да съзерцаваме характера на нашия скъп Изкупител и Застъпник. Трябва да размишляваме върху мисията на Този, Който е дошъл да спаси Своя народ от греховете му. Като се занимаваме така с небесни теми вярата ни ще укрепва и любовта ни ще става по-силна, а молитвите ни  все по-приятни на Бога, защото ще бъдат придружавани с все повече и повече вяра и любов. Те ще бъдат разумни и пламенни. Все по-силно и по-постоянно ще бъде доверието ни в Исус и все по-пълно ще преживяваме от опит всеки ден силата Му да спасява докрай всички, които идват при Бога чрез Него.