ИЗКУПЛЕНИЕТО НИ НАБЛИЖАВА

„А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава“ (Лука 21:28).

Христовото пришествие е по-близо, отколкото когато първо повярвахме. Великата борба приближава към своя край. Божиите съдби са над земята. Те зоват в тържествено предупреждение, казвайки: „Затова, бъдете и вие готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкия Син иде” (Матей 24:44).

Живеем в заключителните сцени на земната история. Пророчеството бързо се изпълнява. Часовете на изпитанието бързо отминават. Нямаме никакво време – нито миг за губене. Нека да не бъдем заварени заспали на пост. Нека никой да не каже в сърцето или чрез делата си: „Господарят ми се забави да се върне“. Нека при звука на Христовата вест по-скоро да открием сериозните думи на предупреждение. Нека да убеждаваме мъже и жени навсякъде да се покаят, за да избегнат идещия гняв.

Господ трябва да дойде скоро и ние трябва да сме приготвени да Го посрещнем в мир. Нека решим твърдо да направим всичко по силите си, за да предадем светлината на онези, които са около нас. Той идва скоро и трябва да сме готови и очакващи явлението Му. О, колко славно ще бъде да Го видим и да Го приветстваме радостно като Негови изкупени! Дълго сме Го очаквали, но надеждата ни не бива да повяхва. Ако само можехме да видим Царя в Неговата красота, щяхме завинаги да сме благословени.

Приближаваме времето, когато Христос ще дойде в сила и голяма слава, за да вземе изкупените Си във вечния им дом.