ИЗЛЕКУВАЙ ТЯЛОТО ЧРЕЗ УМА

Необходима е голяма мъдрост, за да се излекува тялото чрез ума. Но малцина осъзнават властта, която умът има върху тялото. Една значителна част от боледуването, което тормози човечеството, има произхода си в ума, при което може да се излекува единствено, като се възстанови здравето на ума. Има много, много повече хора, отколкото си представяме, които са болни умствено.  Необходима е голяма мъдрост при третиране на болести, които са причинени чрез ума. Едно разранено, болно сърце, един обезсърчен ум, има нужда от благо третиране. Съчувствие и такт ще се окажат често пъти от по-голяма полза за болния, отколкото би било най-умелото лечение, дадено по един студен и безразличен начин.

Битката за твоя ум (biblebg.com)