ИЗЛИШНИ ТРЕВОГИ

Човек, който редовно си представя най-лошия сценарий, може да разработи в съзнанието си подробни сцени на нещас­тия, които да стават все по-плашещи с всяка изминала минута, докато не се стигне да лудост от притеснение и тревоги. Постоянното повторение на стресиращи сценарии в съзнанието може да доведе до депресия, отпадна­лост и пълна безнадеждност.

,,Изгубеното изкуство на мисленето“  Издателство ,,Нов живот“