ИЗНЕНАДАНИ, КОГАТО ОТИДЕМ НА НЕБЕТО

„Защото Господ не гледа, както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце“ (1 Царе 16:7).

Често гледаме на хора, които Христос е призовал, като на безнадеждни обекти. Мнозина, за които не бихме предположили, че ще бъдат в небето, ще се намерят там. Човеците съдят по външността, но Бог съди по сърцето.

Някои от изкупените ще са приели Христос в последните часове от своя живот и затова в небето ще им се разяснява Божият спасителен план.

Един-единствен лъч светлина дойде до Исус Христос по време на агонията Му на кръста. Това се случи при молитвата на каещия се разбойник. В унизения Исус, подиграван и прикован на кръста, разбойникът видя Божия Агнец, Който понесе върху себе Си греховете на света. Надежда, примесена с болка, се усеща в гласа на безнадеждната, умираща душа, която моли агонизиращия Спасител: „Господи, спомни си за мене, когато дойдеш в царството Си“. Отговорът дойде незабавно: „Истина ти казвам днес, ще бъдеш с Мене в рая“.

Такава вяра може да се сравни с труда на работниците, които са работили от единадесетия час и са получили заплата като на останалите, работили много часове. Разбойникът се помоли с вяра, като съжаляваше за греховете си, каеше се за тях. Той помоли Христос с такава искреност, осъзнавайки напълно, че само Той би могъл да го спаси.

Тези, за които Христос ще се застъпи в съда, може да са разбирали твърде малко от теологията, но са ценили Божиите принципи. Сред спасените ще бъдат и такива, които са служили на Бога в невежество, до които светлината никога не е достигала чрез човешка намеса. Тези, които са били невежи в записания Божи закон, са чули гласа на Бога в сърцата си и са извършвали делата, изисквани от закона. Техните дела свидетелстват, че Светият Дух е докоснал сърцата им и затова са наречени деца на Бога.

Колко изненадани и радостни ще са скромните и неуки хора, които ще чуят от устните на Спасителя: „Каквото сте направили за тези най-малки мои братя, за Мене сте го направили“. Колко щастливо ще е сърцето на безкрайната Любов, когато последователите Му посрещнат с изненада и радост Неговите думи на одобрение!