ИЗОБИЛНА БЛАГОДАТ

“и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.”
2 Коринтяни 12:9 

 

Посветете се на Господа Исуса Христа. Потърсете Този, Който разбира всяка ваша слабост и никога не греши. Той може да ви даде изобилна благодат. Като гледате на Исус и изучавате Неговото слово, научете се да се смирявате пред Бога и да се борите с Него в молитвена борба… Христос винаги е проявявал небесното благоразположение в отношението Си към човешките души. Неговият живот бе живот на постоянно себеотрицание и саможертва. Онези, които се намерят записани сред победителите, ще са същите, които на практика са живяли с добродетелите на Христа.