ИЗПИТАНО ПРИЯТЕЛСТВО

Когато са искрени и автентични, взаимоотношенията с Бога се развиват и съзряват. С времето те прерастват в трайно, дълбоко, неуязвимо от фактори и обстоятелства приятелство. Веднъж създадено и затвърдено, това приятелство придобива първостепенно значение в живота на вярващия човек, превръща се в негово най-ценно съкровище.

Приятелството с Бога съдържа всички основни характеристики на истинското, изпитано приятелство – свобода и зачитане мнението на другия, но в същото време искрено желание за съобразяване с него; най-топла симпатия, изразяваща се както в поощрение и подкрепа, така и в обективна критика и градивно изобличение; пълно доверие в кризисни ситуации, дори ако са налице предпоставки за съмнение и неяснота. Да, поведението на приятеля също повдига въпроси, понякога по-сложни, отколкото очакваме. Точно тогава приятелството е подложено на проба. Точно тогава то доказва своята величина и класа. Както гласи една популярна мисъл, изпитанието за приятелството е както вятърът за огъня – изгася слабия, но разпалва силния.

,,Господи дължиш ми обяснение“  п-р Едуард Кешишян