ИЗПИТВАЙ СЪРЦЕТО СИ

„Изпитвайте себе си, дали сте във вярата; опитвайте себе си. Или за себе си не познавате ли, че Христос е във вас, освен ако сте порицани?“ (2 Кор. 13:5).

Нищо не е по-коварно от измамливостта на сърцето. Богът на този свят заслепява и води към гибел. Сатана не представя всичките си изкушения наведнъж. Той прикрива тези изкушения с одеждата на доброто. Когато подмамените души направят първата стъпка, биват подготвяни за втората. Сатана дебне, за да види дали някой не се подхлъзва, за да тръгне по неговите стъпки.

Съществува необходимост за усърдно себеизпитване и изследване в светлината на Божието Слово. Обновен ли съм в Христос, или все още сърцето ми е плътско, изпълнено с привидно благочестие? Ако направим всичко до времето на Божия съд и видим сърцата си в светлината, в която Господ ни вижда, ще открием всеки скрит грях, нечестие, всеки идол, който трябва да бъде пожертван. Молете се както никога преди (…) да не бъдете победени от сатанинските нападки, да не бъдете обладани от дух на невнимание, безразличие и суета.

Един от греховете, характерни за последните дни, е, че изповядващите се за християни обичат удоволствията повече, отколкото Бога. Отнасяйте се честно към себе си. Търсете грижливо. Колко малко са тези, които след един изпит на вярност могат да погледнат нагоре към небето и да кажат: „Аз не обичам удоволствията повече от Бога“. Колко малко могат да кажат: „Мъртъв съм за света и когато Този, Който е животът ми, се появи, тогава аз ще се облека в слава“.

Любов и благодат – това е безценна Божия милост! Много по-скъпоценна от хубаво злато; която издига и облагородява душата над всички други принципи. Тя насочва чувствата на сърцето към Небето. Докато тези около нас могат да бъдат заети със светската суета, търсещи глупави удоволствия, ние трябва да говорим за Небето, да търсим Спасителя и достигайки Го, да получим опрощение и мир, праведност и истинска святост. Общуването с Бога и небесните неща променя душата, докато тя се уподоби с Христос.