ИЗПИТВАНЕ

Попитали Питагор как най-добре могат да бъдат проверени мъжът, жената и златото.

Мъдрецът отговорил:

  • Златото се изпитва чрез огъня, жената се изпитва чрез зла­тото, а мъжът – чрез жената.