ИЗПИТИ ВЪВ ВСЕКИДНЕВНИЯ ЖИВОТ

Ако Христос не царува в сърцето, недоволство и морален упадък ще го изпълнят. Себелюбието ще изисква от другите онова, което не желаем да им дадем. Ако Христос не е в сърцето, характерът няма да бъде привлекателен.
Не само великите дела и големите борби изпитват душата и изискват смелост. И всекидневният живот има своите затруднения, изпитания и тревоги. Много често най-скромната работа поставя на изпит търпението и моралната издръжливост. Нужни са ни увереност и решителност, за да победим трудностите. Нека се стараем Бог да бъде на наша страна и във всичко да ни бъде помощ и утеха.

Съкровища от свидетелства – том I