ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ВЛАСТИ И СЪДИЛИЩА

„Ще говоря за Твоите свидетелства и пред царе, и няма да се посрамя“ (Пс. 119:46).

Във великото заключително дело ще разберем с недоумение, че не знаем как да се справим, но нека никога не забравяме, че три небесни сили работят, че Божествената десница е върху кормилото и че Бог ще изпълни намеренията Си докрай.

Ще дойде време, когато ще бъдем отвеждани пред съдилища и ще свидетелстваме пред хиляди заради името Му, и всеки един ще трябва да изложи основанията за своята вяра.

Всяка истинна позиция, приета от народа Му, трябва да понесе критиката на най-великите умове; най-висшестоящите от великите земни мъже ще бъдат доведени в контакт с истината, затова всяко становище, което заемаме, трябва да бъде внимателно проучено и проверено чрез Писанията. Сега изглеждаме незабележими, но това няма да продължи вечно. Настават моменти, които ще ни изведат най-отпред и ако нишките на нашата доктрина не могат да бъдат разкъсани, велики светски мъже и историци ще се опитат да ги разнищят на парченца – и това трябва да стане.

Господ Исус ще даде на учениците слово и мъдрост, така че противниците им нито да противоречат, нито да устоят. Онези, които не биха могли чрез аргументите на сатанинските заблуди да надвият, ще принесат утвърдително свидетелство, което ще смае така наречените „учени“ мъже. Думите ще излизат от устните на необразованите с такава убедителна сила и мъдрост, че ще извършват обръщане в приемане на истината. Хиляди ще се обърнат при тяхното свидетелство.

Защо необразованият да не притежава тази сила, която липсва на ученият? Необразованият чрез вяра в Христос е навлязъл в атмосферата на една чиста, ясна истина, докато ученият се е отвърнал от нея. Бедният човек е Христов свидетел. Той не може да се позовава на историята или на така наречената „висша наука“, но събира от Божието Слово могъщи аргументи. Истината, която говори под вдъхновението на Духа, е толкова чиста и впечатляваща; тя носи със себе си такава неоспорима сила, че на това свидетелство не може да се противостои.