Световно известният руски писател Александър Солженицин бил изпратен в сибирски затвор, защото критикувал комунизма. Като гниел там при непоносими условия година след година, той решил да сложи край на живота си. Но бил убеден, че самоубийството е против Божията воля. Помислил си, че ще бъде по-добре пазачът да го застреля.

И така, на общо събрание на всичките затворници, той седнал на първия ред, като планирал да стане и да тръгне към изхода и по този начин да накара пазача да го застреля. Но за негова изненада, друг затворник седнал, като препречил пътя му към изхода. Този непознат човек се навел към него и за изненада на Солженицин, начертал кръст на мръсния под. Кръст! Питайки се дали този затворник не е пратеник от Бога, Солженицин решил да изтърпи своето затворничество. Там в затвора, той станал християнин и накрая бил освободен, за да свидетелства на света.

Намирате ли се в хватката на тежки обстоятелства? Питате ли се дали си струва да живеете? Насочете погледа си към кръста – Той е вестта за Божията любов, прошка и спасителна благодат за вас. Поканете Христос от Голгота с Неговата преобразяваща сила в своя живот. Открийте за себе си, че разпнатият Христос може да ви промени.

 

„И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там разпънаха Него [Исус].“  Лука 23:33

 

ГОЛГОТСКИЯТ КРЪСТ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ МОСТ КЪМ ВЕЧНИЯ ЖИВОТ.