ИЗПРАТЕНИ ОТ НЕБЕТО ДОБРОДЕТЕЛИ

Погледнете на красотата на природата, която се обновява всяка пролет – обещанието за възкресение. Погледнете на забележителните случаи на безстрашие и любов, която кара хората да рискуват живота си за спасението на другите! Всеки път на изява на подобни, изпратени от небето добродетели, вие виждате следи на Божествения образ.  Ако търсим следите от образа на Бога в хората и в природата навсякъде около нас, ние по-добре ще се запознаем с Него! Той е удивително внимателен и обичащ! Бог е поставил частици от своите добродетели във всеки човек и във всяко нещо, което Той е сътворил.

Библията ни учи, че човек трябва да е в състояние на разкаяние, когато отива при Христос. Всяко желание за истина и чистота, всяко осъждане на нашата собствена греховност е доказателство за това, че Неговият Дух движи нашите сърца. Истината е, че в греховната ни природа без Божествената сила от горе, която работи вътре в нас, не е възможно да се освободим от злото. Без Христос ние нищо не можем да направим! С Него можем всичко!

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“