ИЗПЪЛНЕНИ С НЕГОВАТА ПЪЛНОТА

„И да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.“ (Ефес.3:19)

Мнозина смятат, че е невъзможно да се избяга от силата на греха, но имаме обещанието, че можем да се изпълним с пълнотата на Бога. Целим се твърде ниско. Летвата е много по-високо. Умовете ни трябва да се разгърнат, за да схванем значението на Божите изисквания. Трябва да отразяваме най-висшите качества от Неговия характер. Необходимо е да сме благодарни, че няма да бъдем оставени сами. Божият Закон е издигнатият стандарт, към който е нужно да се стремим. Не бива да вървим според собствените си представи, но да следваме стъпките на Христос.

Делото на победата е в наши ръце, но не бива да се борим в своето си име или със свои сили, защото сами не можем да спазим Божите заповеди. Неговият Дух трябва да ни помогне в нашата слабост. Христос е станал жертва за нас и наш Гарант. Станал е грях за нас, за да бъдем ние праведни пред Бога чрез Него. Чрез вяра в името Му Той ни придава Своята правда и тя се превръща в активен принцип в нашия живот. Христос ни вменява Своя безгрешен характер и ни представя пред Отец в Своята собствена чистота.

Сами не можем да си осигурим дрехата на праведността, тъй като пророкът казва: „Всичката ни правда е като омърсена дреха“ (Ис.64:6). У нас няма нищо, с което да облечем душата си и то да прикрие голотата й. Ще получим дрехата на правдата, изтъкана на небесния стан – самата дреха на Христовата праведност, без никакво петно. И ще кажем: „Той е умрял за мен. Понесъл е моя позор, та в Неговото име да бъда победител и да бъда издигнат до трона Му“.

Привилегия на Божите деца е да се изпълнят с цялата пълнота на Бога. „А на Този, Който според действащата в нас сила може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,  на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века“ (Ефес.3:20,21).